Innogarden
Välkommen till InnoGardens hemsida!

På alla nivåer inom en organisation är kommunikation viktig. överallt i världen arbetar människor utifrån samma grundförutsättningar. Om arbetsmiljön är den rätta ger varje arbetsinsats resultat och målsättningarna i arbetet uppnås. Innogarden hjälper Dig att se på Ditt arbete ur nya synvinklar och öppnar nya vägar för Dig i Ditt sätt att utföra Ditt arbete, bl.a. med hjälp av NLP.
Aktuellt
30.05.2008 - .
.
14.03.2008 - .
.
23.01.2008 - .
.
Web design: St. Hurmos Oy