Innogarden
15.04.2008 - "Ei tyyni meri taitavaa merimiestä tee"
13.01.2008 - Urapolkuja Satumaahan
31.12.2007 - Auttaminen työnä
18.11.2007 - Yksilöllisyys on kaikkialla läsnä
20.10.2007 - Motivaatio ja arjen todellisuus
15.09.2007 - Tulos syntyy työstä, erinomainen tulos työstä ja tunteesta
13.08.2007
20.10.2007 - Motivaatio ja arjen todellisuus

Olen monessa eri yhteydessä saanut tietoa tutkimuksista, joilla on mitattu niitä tekijöitä, joita työntekijät työssään arvostavat. Usein palkka on sijoittunut keskimäärin seitsemänneksi tekijäksi työntekijöiden arvosteluasteikossa. Aikaa näistä tutkimuksista on muutamia vuosia.

Tehyn työtaistelutoimenpiteet koskettavat jokaista meistä. Yhteiskuntamme on kohtaamassa suuren haasteen, joka on nyt sylissä. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet Suomessa naisvaltaisten alojen palkkojen asettuvan n 20% miesvaltaisten palkkojen alapuolelle. Eurooppalaisittain mitattuna erot ovat jopa kasvamassa. Yritysmaailmassa naisten paremman aseman puolesta ovat puhuneet, ainakin Jorma Ollila ja Antti Herlin. Haaste naisten resurssien arvostuksen nostamisesta ei ole vain naisten asia. Uskonkin, että Tehyn toimenpiteet eivät tule yllätyksenä tulevaisuuden visioijille, joita merkittävässä asemassa olevat yritysjohtajat ovat.

Olen kohdannut työssäni hoitotyön ammattilaisia vuosien varrella. Nykyinen työni on vienyt minut entistä lähemmäksi heitä. Käsitykseni mukaan hoitoalan ammattilaiset tekevät työtään vahvasti motivoituneina ja ”koko sydämellään”. Olen oman pohdintani tuloksena löytänyt paljon yhtäläisyyksiä menestyvän myyjän ja hoitotyötä tekevän ammattilaisen välillä. Molemmat auttavat toista ihmistä ja molemmat toimivat pohjimmiltaan epäitsekkäästi.

Maslowin tarvehierarkian mukaan ihmisen tarpeet on luokiteltu tasoille, joissa alimpana ovat fysiologiset perustarpeet. Seuraavalla tasolla ylöspäin mentäessä ovat turvallisuuden tarpeet. Nämä kaksi alimman tason tarvetta täyttyvät kohtuullisella toimeentulolla. Palkansaajalle se merkitsee sellaista ansiotasoa, joka on suhteessa välttämättömän kulutuksemme hintatasoon.

Maslowin tarvehierarkian kolmas taso alhaalta ylöspäin on läheisyyden tarve. Sitä seuraavat arvostuksen tarve, itsensä toteuttamisen ja kasvun tarve ja ylimpänä on henkisyyden taso. Maslowin mukaan hierarkian ylimmät tarpeet eivät voi toteutua elleivät alemman tason tarpeet ole täyttyneet.

Motivaatio, kehittyminen ja työn tekemisen ilo sijoittuvat hierarkian ylemmille tasoille ja ansiotaso alemmille perustarpeitten tasolle. Palkankorotus ei tämän mukaan antaisi pelkkiä euroja sairaanhoitajille. Maslowin mukaan palkankorotus tuottaisi työn tehokkuuden lisääntymistä, joka on seuraus arvostuksen, itsensä toteuttamisen ja kasvun tarpeiden tyydyttämisestä.

Web design: St. Hurmos Oy