Innogarden
Työnohjaus
Myyntivalmennus
Vuorovaikutusvalmennus
Liikkeenjohdon konsultointi
Teema- ja tapahtumapäivät
Palvelut - Liikkeenjohdon konsultointi

InnoGardenin liikkeenjohdon konsultoinnin idea on tarkastella johtamisprosessia alhaalta ylöspäin. Miksi tuloksentekijä onnistuu? Mikä saa hänet viihtymään työssään? Miksi työntekijä tekee poikkeuksellisen hyvää tulosta? Vastaukset löytyvät yllättävän usein johtamiskulttuurista.

Lopputyöni valmistuu syksyn aikana. KTM tutkintoni pääaine on johtaminen, sivuaineet psykologia, sosiologia ja kasvatustiede. Poikkitieteellinen johtamispainotteinen tutkintoni tulee olemaan vankka teoreettinen pohja konsultoinnille. Merkittävin osaamiseni tällä alueella on kuitenkin vankka kokemus siitä, minkälaisen johtamiskulttuurin piirissä saavutin parhaimmat tulokselliset tavoitteeni. Onnistumiset tavoitteellisessa myyntityössä ovat suoraan verrannollisia yrityksen johtamistapaan. Taitava johtaja osaa soveltaa yrityksen strategiset päämäärät ja hyvän henkilöstöjohtamisen toisiinsa.
Web design: St. Hurmos Oy