Innogarden
Työnohjaus
Myyntivalmennus
Vuorovaikutusvalmennus
Liikkeenjohdon konsultointi
Teema- ja tapahtumapäivät
Palvelut - Työnohjaus

"Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen keskeinen väline on vuorovaikutusprosessi. Siinä voimavarat vapautuvat ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen." (http://www.suomentyonohjaajat.fi)

Työnohjaus eroaa tiimipalaverista ja koulutustilaisuudesta mm. siinä, että työnohjauksessa käsitellään myös tunteita. Menetelmä tarjoaa työntekijöille tilaisuuden käsitellä mieltä askarruttavia työhön liittyviä asioita tunnetasolla. Työnohjausprosessi selkiyttää ohjattavien ajatuksia ja auttaa ohjattavaa katsomaan asioita eri näkökulmista.

Työnohjaus on toimiva ja tehokas menetelmä edistää hyvinvointia ja jaksamista työssä. Prosessi mahdollistaa tehokkaasti organisaation strategian ja suorittavan tason perustehtävän yhdistämisen kokonaisuudeksi.

Työnohjaaja on organisaation ulkopuolinen henkilö, jonka ei tarvitse olla saman alan ammattilainen ohjattavien kanssa. Eri alan työkokemuksen omaava ohjaaja avaa parhaimmillaan uusia näkökulmia ohjattavilleen. Työnohjaaja on työprosessien ammattilainen. Työprosessit ovat usein rakenteeltaan samanlaisia ammattialasta riippumatta. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmätyönojausta.
Web design: St. Hurmos Oy