Innogarden
Arbetshandledning
Försäljningsträning
Kommunikationsträning
Konsultering
Temadagar och händelser
Tjänster - Arbetshandledning

Arbetshandledning innebär att man tillsammans med arbetshandledaren tolkar och behandlar de frågor som berör ens arbete, arbetssamfund och roller man har i sitt arbete. I arbetshandledning behandlas upplevelser och känslor som är förknippade med ens arbete. Arbetshandledning kan ske individuellt eller i grupp. Arbetshandledning är en process där kommunikationen är central. Arbetstagarens egna resurser frigörs och kan användas för att hitta nya lösningar och förverkliga dem.

Arbetshandledning skiljer sig från palaver i team eller utbildningstillfälle bl.a. därför att också känslor behandlas i arbetshandledningen. Arbetshandledning erbjuder åt arbetstagaren tillfälle att behandla de funderingar som han har på känslonivå. Under arbetshandledningsprocessen klarnar den handleddes tankar och hjälper denne att se på sitt arbete ur andra synvinklar.

Arbetshandledning är en effektiv och fungerande metod för att förebygga vålmående och bättre ork i arbetet. Processen möjliggör en syntes mellan organisationens strategi och vision och arbetstagarnas arbetsuppgifter.

En arbetshandledare är en person som kommer utifrån till organisationen och denne behöver inte representera samma bransch. I och med att arbetshandledaren kommer från en annan bransch kan han i bästa fall tillföra helt nya synvinklar till den handledde. Arbetshandledaren är expert på handledningsprocessen. Denna process ser likadan ut oberoende av bransch.

Web design: St. Hurmos Oy