Innogarden
15.04.2008 - "Ei tyyni meri taitavaa merimiestä tee"
13.01.2008 - Urapolkuja Satumaahan
31.12.2007 - Auttaminen työnä
18.11.2007 - Yksilöllisyys on kaikkialla läsnä
20.10.2007 - Motivaatio ja arjen todellisuus
15.09.2007 - Tulos syntyy työstä, erinomainen tulos työstä ja tunteesta
13.08.2007
18.11.2007 - Yksilöllisyys on kaikkialla läsnä

Mitä enemmän ja syvemmin perehdyn vuorovaikutuksen lainalaisuuksiin, sitä enemmän saan vahvistusta asioille, joiden olen olettanut toimivan tietyllä tavalla. Usein uskomme toimivamme tietoisesti ymmärtämättä edes itse sitä, että toimintaamme ohjaa kuitenkin suuressa määrin tiedostamaton mielemme.

Lukiessani Leila Keski-Luovan kirjaa Työnohjaus vai superviisaus, huomaan kohtaavani paljon yhtäläisyyksiä NLP:n perusolettamuksiin. Kirjassa asioilla on vain eri nimikkeet kuin NLP:ssä. Siinä puhutaan esiymmärryksestä, horisonttiperustasta, merkitysmaailmasta, intrapsyykkisestä ja interpersoonallisesta tasosta Gadameriin viitaten. NLP:ssä asia tiivistyy lauseeseen ”Kartta ei ole maasto”. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen ihmisen maailmankuva eli kartta on erilainen ja hän tulkitsee ja hahmottaa maailmaa eli maastoa oman maailmankuvansa ja kokemuksensa kautta.

Edellä olevien asioiden valossa näyttää siltä, että yksilöllisyys ja erilaisuus ilmenevät jokaisessa ihmisessä ja ohjaavat heidän käyttäytymistään. Yksilöllisyys on kaikkialla läsnä, kotona, vapaa-ajalla, työpaikoilla ja asiakassuhteissa. Yksilöllisyyden väistämätön olemassaolo työpaikoilla on mielenkiintoinen haaste työyhteisöille, samoin asiakkaiden yksilöllisyyden tunnustaminen ja huomioiminen palvelu- ja myyntitilanteissa. Pienissä työpaikoissa yksilöllisyyden tiedostaminen on usein vahvuus, samoin heidän asiakassuhteissaan. Miten tämä tosiasia toteutuu suuremmissa organisaatioissa, joissa käytännön syistä toiminta on rajattu tarkoin suunniteltuihin raameihin ja ohjeistukseen, jota noudatetaan kaikkialla, paikasta ja tilanteesta riippumatta? Luodaanko standardoitu laatu yksilöllisyyden kustannuksella? Toivottavasti ei.

Miten tarkoissa ohjeistuksissa on huomioitu asiakkaan ainutkertaisuus? Onko siinä huomioitu myyjän ainutkertaisuus? Olen työurani aikana osallistunut lukuisiin myyntikoulutuksiin, joissa ennemmin tai myöhemmin on ohjelmassa ollut kohta ”myyntikeskustelun rakenne”. Herää kysymys: ”Miten me voisimme toimia valmiin, ennalta määritellyn keskustelurungon kautta aidossa vuorovaikutuksessa sen tosiasian edessä, että asiakkaamme on yksilöllinen, ainutkertainen ja tunteva ihminen?”

Monet haastattelemani menestyneet myyjät ovat naurahtaneet valmiille keskustelurungoille. Omalla kohdallani se ei ole myöskään koskaan toiminut, ei ollessani myyjä eikä ollessani asiakas. Aito vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen juuri hänen maailmankuvassaan sijoittivat minut myyjänä Suomen kärkijoukkoon. Hyvän tuloksen aineosat ovat tilanneherkkyys, aito välittäminen ja yksilöllisyyden ensisijainen huomioonottaminen. Myös asiakkaan roolissa haluan tulla kohdatuksi yksilönä, tässä ja nyt; en massana, jonka kohtelu on valmiiksi suunniteltu, jopa ennakolta päätettyjä sanoja myöten.

Missä tahansa vuorovaikutuksessa olenkin eri ihmisten kanssa, kouluttajana, työnohjaajana, ystävänä, perheenjäsenenä, myyjänä, asiakaspalvelijana, valmentajana tai missä muussa roolissa tahansa, toimin yhtäläisten lainalaisuuksien alaisuudessa, ihmismielen tietoisissa ja tiedostamattomissa maailmoissa, vuorovaikutuksessa ainutkertaisten yksilöiden kanssa. Jokainen ihminen on kohdattava omana itsenään, hänen maailmankuvaansa arvostaen.
Web design: St. Hurmos Oy