Innogarden
Työnohjaus
Myyntivalmennus
Vuorovaikutusvalmennus
Liikkeenjohdon konsultointi
Teema- ja tapahtumapäivät
Palvelut - Vuorovaikutusvalmennus

Yksi NLP.n perusolettamuksista on että ”kartta ei ole kuin maasto. Ihminen reagoi kokemukseensa, ei todellisuuteen”. Koska ihminen reagoi kokemukseensa eikä todellisuuteen, voimme oppia ymmärtämään paremmin erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kokemukset ovat yksilöllisiä ja jokaisen oma kokemus on hänelle itselleen aito ja oikea.

Olemme päivittäin erilaisissa vuorovaikutussuhteissa lukuisissa eri tilanteissa. Vuorovaikutus on meille arkipäivää. Mielenkiintoista, että tämä arjen toiminto on hyvin monisäikeistä. Käytämme paljon tiedostamatonta viestintää. Viestintää ohjaavat yksinkertaiset perusasiat, joiden ymmärtäminen selvittää monia käytännön tilanteita ja ihmisten välistä kanssakäymistä.

Ristiriitatilanteille on olemassa selityksiä ja loogisia perusolettamuksia. Tutustumalla tähän, saatamme huomata, että ristiriitaa ei ehkä ollutkaan olemassa.

"Lähde etsimään sitä, missä olet hyvä.
Mitä paremmin ymmärrät itseäsi,
sitä paremmin ymmärrät maailmaa."
Paulo Coelho, Brida
Web design: St. Hurmos Oy