Innogarden
InnoGarden
Kristiina Takala
InnoGarden

Innogarden är ett företag som specialiserat sig på att utveckla arbetssamfund. Företagets namn och logo symboliserar en affärsidé där grundkompetensen, som finns inom företaget och som har växt fram under årens lopp, fungerar som stöd för kreativiteten. Den innovativa trädgården slår ut i blom också under krävande förhållanden. Fyren vars uppgift är att visa en trygg färdriktning även under storm är en symbol för företagets kunnande. Runt omkring fyren finns det utrymme för tillväxt och kreativitet.

Dessa två starka kompetensområden, kunskapen som växt fram under många år samt det nya innovativa möjliggör ett företags utveckling, tillväxt och stärkta konkurrensförmåga. Kombinationen mellan den trygga fyren och ? och dess helhet är mycket viktig i den förändringsprocess som t.e.x arbetstagarnas åldrande och pensionering förorsakar. För ett företag är det ytterst viktigt att överföra den tysta kunskap som finns i företaget till de yngre i föetaget och på så sätt ta tillvara det kapital som finns och möjliggöra utveckling och tillväxt i företaget. Innogarden hjälper företaget i denna process med hjälp av bl.a. NLP och modellering.
Web design: St. Hurmos Oy